28 August 2006

Tanda mencintai Allah

Tanda seseorang yang mencintai Allah ialah mencintai Al-Quran.
Tanda mencintai Allah & Al-Quran ialah mencintai Nabi saw.
Tanda mencintai Nabi saw ialah mencintai sunnah.
Tanda mencintai sunnah ialah mencintai akhirat.
Tanda mencintai akhirat ialah memarahi dunia.
Dan,tanda memarahi dunia ialah tiada mengambil daripadanya
selain perbekalan dan apa-apa yang memadai ke AKHIRAT.

Allahu a'lam.

DOA :

Wahai Tuhan kami,berikanlah kepada kami kebaikan di dunia & kebaikan
di AKHIRAT, dan peliharalah kami dari azab neraka.

(Surah Al-baqarah : 201)

No comments: