12 January 2011

Rahmat

.
Bismillah Walhamdulillah
.
"Apabila Allah swt menurunkan Rahmat kepada hamba-Nya,
tiada siapa yang mampu menutup pintu Rahmat tersebut."
.
Ayat ini membuktikan bahawasanya Allah Taala membukakan bagi manusia berbagai-bagai Rahmat seperti negeri dan harta-harta yang membuatkan manusia hidup dengan lebih harmoni.Rahmat Allah mencakupi Rahmat di dunia dan Rahmat di akhirat.Rahmat Allah juga mencakupi kaum muslimin dan bukan muslim.Akan tetapi Rahmat Allah kepada kaum muslim itu lebih abadi dan mencakupi segala-galanya di dunia & di akhirat.Adapun Rahmat Allah kepada bukan muslim itu adalah sementara sahaja dan akan habis.Allah Taala telah menyebut 2 nama dari nama-nama Allah yang bersangkutan dengan Rahmat.Yang pertamanya adalah AR-RAHMAN dan keduanya adalah AR-ROHIM.
.
Antara ahli tafsir,ada yang menyebutkan perbezaan Ar-Rahman dan Ar-Rohim.Imam Razi menyatakan bahawa Ar-Rahman itu adalah Rahmat @ kasih sayang Allah yang diturunkan untuk seluruh makhluk baik yang muslim dan bukan muslim serta seluruh benda yang ada di dalam alam semesta ini hingga mereka dapat berfungsi sebagaimana mestinya.Denga perkataan Ar-Rahman itu,Allah swt memberi izin kepada bukan muslim untuk mendapat kesihatan,keni'matan,harta,keni'matan udara dan sebagainya daripada ni'mat-ni'mat duniawi.Dan Allah taala menganugerahkan sesuatu daripada alam semesta ini kepada orang-orang muslim & bukan muslim.Dan Allah taala menjadikan segala macam benda baik matahari,cahaya atau udara untuk orang-orang muslim & bukan muslim bagi sama-sama mereka meni'matinya.Dan ini adalah salah satu daripada kedermawanan Allah Yang Maha Dermawan dan Maha Memberi yang mencakupi alam semesta ini.Maka kurnia Allah swt tidak dapat dibatasi hanya untuk muslim sahaja akan tetapi seluruh alam semesta dapat berdiri dengan Rahmat Allah swt.
.
Tetapi seorang muslim itu ada keistimewaan yang Allah swt berikan hanya kepada kaum muslim sahaja.Dan inilah makna dari nama Allah Taala yang bernama Ar-Rohim.Sebagaimana yang diisyaratkan didalam al-qur'an bahawasanya Allah Taala amat menyayangi Ar-Rohim kaum mu'minin secara khusus.Maka kaum muslimin,mereka memilih Rahmat yang khusus dari Allah swt yang diturunkan khas hanya kepada mereka dan tidak diberikan kepada selain muslim.Dan diantara Rahmat yang khusus tersebut adalah mencintai majlis ilmu dan dapat hadir kepadanya.Dan Rahmat Allah itu berganda-ganda apabila majlis ilmu tersebut dibuat di Rumah Allah yakni masjid.Ini adalah kerana dengan memasuki Rumah Allah untuk menghadiri majlis ilmu,kita bukan sahaja dapat berkumpul di majlis ilmu akan tetapi kita juga dapat meraih pahala duduk dan beriktikaf di dalam Masjid.Dengan ini,kita mendapatkan Rahmat dalam Rahmat Allah.Kita mendapat Rahmat khusus didalam Rahmat Yang umum.
.
bersambung .....

No comments: